Herrnhuci w Manchesterze

W połowie XVIII w. bracia morawscy (herrnhuci) rozpoczęli misję ewangelizacji północy Anglii. W 1785 roku za łączną kwotę £6,000 powstała osada Fairfield złożona m.in. z dwóch klasztorów, kościoła, kilkunastu domków dla rodzin wspólnoty a także skromnej fabryczki włókienniczej, gospody i kilku sklepików.

Początkowo w klasztorach zamieszkało 45 sióstr i 22 braci. Do ulubionych rozrywek tych drugich ponoć należało przebywanie w zajeździe, który w końcu zamknięto. Poza drobnymi wybrykami pijanych braci życie w osadzie toczyło się spokojnie. Wszelkie ważne decyzje podejmował los - na uroczystym zebraniu głośno zadawano pytanie a następnie losowano jeden z trzech kawałków papieru - zawierający napis "Tak", "Nie" lub bez napisu. W ten sposób m.in. udzielano lub odmawiano zgody na zawarcie małżeństwa czy przystąpienie do społeczności. Zwyczaj ten zaczął zanikać w XIX wieku kiedy osadę zaczęli zamieszkiwać pierwsi niezwiązani z braćmi morawskimi mieszkańcy.

Poprzednie Następne